کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 مسافران روز یکشنبه
دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 21:28 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره ی سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران "نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " سیستم ایکس " با استادی آقای بهمن و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای بهمن در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۷/۲۱ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

گزارش ورزشی و مسابقات همسفران کنگره ۶۰ در پارک طالقانی
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 12:20 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
برد دو تیم از همسفران نمایندگی حکیم هیدجی در مسابقات رشته دارت
 مقابل نمایندگی ابن سینا و رودهن

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 21:25 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
 سیزدهمین جلسه از دوره ی سی و نهم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی »با دستور جلسه ی" وادی اول و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم خانم مهین و با نگهبانی خانم شیوا و دبیری خانم زهرا در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۷ راس ساعت :/۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی روز جمعه
شنبه 6 مهر 1398 ساعت 21:09 | نوشته ‌شده به دست مظاهر دودانگه | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی در روز جمعه در پارک پردیس ابهر ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 21:22 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره ی سی و نهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " صورت مسئله اعتیاد " با استادی همسفرسمیه و نگهبانی همسفر شیوا و دبیری همسفر زهرا در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۶/۳۱ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود. 

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 21:37 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
دهمین جلسه از دوره ی سی ونهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران "نمایندگی حکیم هیدجی" بادستور جلسه ی "وادی چهاردهم وتأثیر آن روی من" با استادی همسفر خانم فاطمه و با نگهبانی همسفر شیوا وبا دبیری همسفر زهرا درتاریخ 98/6/24 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 21:17 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
 جلسه ی نهم از سری کارگاه های آموزشی و خصوصی همسفران کنگره ۶۰ "نمایندگی حکیم هیدجی" بادستور جلسه " عدالت , آیا همه افراد در کنگره باهم برابرند " با استادی همسفر رقیه و نگهبانی همسفر شیوا و دبیری همسفر زهرا در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز سه شنبه
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 18:22 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره ی چهل و نهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 مسافران ویژه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " چگونه از سایت کنگره استفاده میکنیم و مقاله نویسی " با استادی آقای منصور و نگهبانی آقای احسان و دبیری آقای مرتضی در روز سه شنبه مورخه 98/6/12 راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای سه شنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 23:29 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
جلسه ی هفتم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 "نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه ی "وادی سیزدهم وتأثیر آن روی من" با استادی خانم فاطمه وبا نگهبانی خانم شیوا وبا دبیری خانم خدیجه در تاریخ ۹۸/۵/۲۷راس ساعت ۱۷:۰۰شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه
یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 23:01 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره ی سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " وادی سیزدهم و تاثیر آن بر روی من " با استادی آقای محمد و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای جواد در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۵/۲۷ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود. 
ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

اطلاعیه
یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 19:07 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

قابل توجه راهنمایان و  کمک راهنمایان محترم نمایندگی

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: اطلاعیه،

اطلاعیه
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 17:30 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
اطلاعیه OT

ادامه مطلب

اطلاعیه اردوی سراسری کنگره۶۰
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 20:47 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
 اطلاعیه ثبت نام و شرایط شرکت در اردوی سراسری کنگره ۶۰

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: اردوی سراسری کنگره۶۰،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 14:07 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره ی بیست و نهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران "نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" با استادی آقای سجاد و نگهبانی آقای امیر و دبیری آقای وحیدی در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۵/۱۳ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود و در ادامه انتخابات نگهبانی روزهای یکشنبه برگزار شد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه
سه شنبه 8 مرداد 1398 ساعت 21:32 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره ی پنجاه و هشتم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است " با استادی آقای بهرام و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای محمد در روز پنجشنبه مورخه 98/5/3 راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روز های پنجشنبه، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: