لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 13:07 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
 بنام قدرت مطلق (الله)
 هشتمین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار" با دستور جلسه ی "نقش سی دی ها درآموزش" با استادی آقای جواد و با نگهبانی آقای مهدی وبا دبیری آقای محمد در تاریخ ۹۷/۹/۹ راس ساعت ۹ صبح در محل پارک خانواده ی شهر قیدار برگزار گردید.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه، دستور جلسات،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
جمعه 2 آذر 1397 ساعت 13:27 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
 بنام قدرت مطلق الله
 هفتمین جلسه ازدوره ی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار " بادستورجلسه "وادی سوم وتاثیرآن روی من" بااستادی آقای یدالله وبانگهبانی آقای مهدی وبادبیری آقای حسین درتاریخ ۹۷/۹/۲راس ساعت ۹صبح درمحل پارک خانواده ی شهرقیدارشروع بکارنمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
شنبه 12 آبان 1397 ساعت 22:50 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق(الله) 
چهارمین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار "با دستور جلسه "رابطه یادگیری با معرکه گیری "با استادی آقای مجتبی و با نگهبانی آقای حسین و با دبیری آقای علیرضا در تاریخ ۹۷/۸/۱۱راس ساعت ۸:۳۰ صبح درمحل پارک خانواده ی شهر قیدار شروع به کار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
جمعه 4 آبان 1397 ساعت 19:32 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
سومین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰  "لژیون قیدار "با دستور جلسه ی "وادی دوم و تاثیر آن روی من" با استادی آقای منصور و با نگهبانی آقای مهدی وبا دبیری آقای حسین در تاریخ ۹۷/۸/۴ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده ی شهر قیدار شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره 60 شهرستان قیدار
یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 17:34 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 " لژیون قیدار " با دستور جلسه " D.SAP "  با استادی آقای منصور و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای حسین در محل پارکخانواده شهر قیدار ، روز جمعه مورخه 97/7/27 راس ساعت 8:30 آغاز بکار نمود.
لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 12:40 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
اولین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " لژیون قیدار "با دستور جلسه" از فرمانبرداری تا فرماندهی" با استادی آقای مجید وبا نگهبانی آقای مهدی وبا دبیری آقای حسین در تاریخ ۹۷/۷/۲۰ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده ی شهر قیدار شروع به کار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
جمعه 13 مهر 1397 ساعت 21:42 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
چهاردهمین جلسه از دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار" بادستور جلسه "سیستم ایکس" با استادی آقای عباس وبا نگهبانی آقای مجید وبا دبیری آقای ذبیح اله در مورخ ۹۷/۷/۱۳ راس ساعت ۸:۳۰ صبح درمحل پارک خانواده شهر قیدار شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 18:43 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)

سیزدهمین جلسه از دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰  "لژیون قیدار" بادستور جلسه "وادی اول و تاثیر آن روی من" با استادی آقای علی وبا نگهبانی آقای مجید و با دبیری آقای ذبیح اله در مورخه ۹۷/۷/۶ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده شهر قیدار شروع به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


لینک های مرتبط: لژیون قیدار،

لژیون آموزشی ویژه مسافران کنگره 60 شهرستان قیدار
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 13:48 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
دوازدهمین جلسه از دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار"با دستور جلسه "صورت مسئله ی اعتیاد " با استادی آقای مظاهر و با نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای ذبیح اله در مورخ ۹۷/۶/۳۰ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده شهر قیدار شروع به کار نمود .


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 07:31 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
یازدهمین جلسه از دوره اول سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰" لژیون قیدار "با دستور جلسه ی" وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" ،با استادی آقای علی و با نگهبانی آقای مجید و با دبیری آقای ذبیح اله در مورخ ۹۷/۶/۲۳راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده ی شهر قیدار شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی ویژه مسافران کنگره 60 شهرستان قیدار
یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 00:20 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق (الله)
دهمین جلسه از دوره اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار " با دستور جلسه  "هفته ایجنت،اسیستنت و مرزبان" با استادی آقای مسعود وبانگهبانی آقای مجید وبادبیری آقای ذبیح اله در مورخه۹۷/۶/۱۶ راس ساعت ۸/۳۰ صبح درمحل پارک خانواده شهر قیدار شروع به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
جمعه 26 مرداد 1397 ساعت 22:29 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله
هفتمین جلسه از دوره اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰  "لژیون قیدار"  بادستور جلسه" عدالت،آیا همه افراد در کنگره۶۰ باهم برابرند؟" بااستادی آقای علیرضا و بانگهبانی آقای مجید وبا دبیری آقای مسعود در مورخه۹۷/۵/۲۶راس ساعت ۸/۳۰ صبح درمحل پارک خانواده شهر قیدار برگزار گردید.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
دوشنبه 18 تیر 1397 ساعت 00:19 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره ی اول از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه ی مسافران " لژیون قیدار " با دستور جلسه " شیشه و تخریب های آن و متد dst "  با استادی آقای سینا و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای مسعود در روز جمعه مورخه 97/4/15  راس ساعت 8:30 صبح در پارک خانواده شهرستان قیدار آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
شنبه 9 تیر 1397 ساعت 17:24 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره ی اول لژیون آموزشی کنگره 60 شهرستان قیدار با دستور جلسه " آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی " با استادی کمک راهنمای محترم آقای بهمن و نگهبانی کمک راهنمای محترم آقای مجید و دبیری آقا مسعود در مورخه 97/4/8 راس ساعت 9 صبح در پارک خانواده شهرستان قیدار برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


لژیون آموزشی مسافران کنگره 60 ( لژیون قیدار )
شنبه 2 تیر 1397 ساعت 19:40 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره ی اول از سری کارگاه های آموزشی ویژه ی مسافران "لژیون قیدار"  با دستور جلسه "وادی دهم"  با استادی آقای امیر هوشنگ و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای مسعود در مورخه 97/4/1 راس ساعت 9 صبح آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: لژیون قیدار،

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic