وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2017-05-29T17:57:00+01:00 text/html 2017-05-29T02:58:04+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/846 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3366ff"><b>(بسم الله الرحمن الرحیم)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><font color="#3366ff">جلسه یازدهم از دوره سی و دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی خانم مهین نگهبانی خانم مینا و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه </font><font color="#ff0000">" در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کردم؟ "</font><font color="#3366ff"> در مورخ 96/3/7 راس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/20170528_175005%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-28T10:06:44+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/844 <div align="center"><p align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span></span><br></b></font></p><p><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">روز یکشنبه 1396/3/7 نهمین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;</span></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#ff0000">"</font><font color="#3333ff"> </font></b></font></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#ff0000"><font size="2"><b><font color="#ff0000">دراستحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام</font></b></font>"</font></b></font> <span dir="RTL">با استادی آقای آیت بهرامی و نگهبانی آقای رمضان مرسلی دبیری آقای ارسلان رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</span>.</span></span></b></font></p><p><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/ikshanbe/dore22/nim/photo_%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A7-%D9%A0%D9%A5-%D9%A2%D9%A8_%D9%A1%D9%A9-%D9%A2%D9%A7-%D9%A0%D9%A6%20%28Copy%29.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"></span></span></b></font></p></div> text/html 2017-05-26T07:58:52+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/843 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff"><b>(به نام قدرت مطلق الله)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><font color="#3333ff">جلسه چهاردهم از دوره چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی آقای سینا مخلصی و نگهبانی آقای آیت بهرامی و دبیری آقای جعفر کریمی با دستور جلسه </font><font color="#ff0000">" دراستحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام " </font><font color="#3333ff">در مورخ 96/3/4 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33788/IMG_0071%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><font color="#ff0000">(در ادامه جلسه تولد اولین سال رهایی مسافران</font><font color="#3366ff"> سعید محمدی و یداله بیگدلی رهجویان آقای سینا مخلصی</font> <font color="#ff0000">را با شکوه فراوان جشن گرفتیم)</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33788/IMG_0101%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> text/html 2017-05-26T03:56:58+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی در پارک پروین اعتصامی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/842 <div align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام قدرت مطلق الله<br></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">گزارش تصویری فعالیتهای آموزشی ورزشی نمایندگی حکیم هیدجی در پارک پروین اعتصامی،جمعه </span></span></b></font><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#000099"><b>1396/3/5 <br><br><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/varzesh/96_3_5/_۱۰۵۷۳۸ (Copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></span></span><br></div> text/html 2017-05-23T10:11:41+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی اطلاعیه ؛ تولد اولین سال رهایی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/836 <div align="center"><font color="#000099"><strong><font size="2">پنجشنبه ۱۳۹۶/۳/۴ در کارگاه آموزشی عمومی نمایندگی حکیم هیدجی</font></strong></font><font color="#000099" size="2"><strong> با شور و شکوه فراوان مراسم تولد&nbsp;<font color="#FF0000">اولین سالروز رهایی&nbsp;</font>مسافران سعید &nbsp;محمدی و یدالله بیگدلی</strong></font><font color="#000099"><strong style="font-size: small;">&nbsp;رهجوی </strong></font><font color="#000099"><strong style="font-size: small;">آقای سینا مخلصی&nbsp;</strong><font size="2"><strong>&nbsp;را جشن خواهیم گرفت.<br><br></strong></font></font></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com_post4" style="width: 601px; overflow: hidden; margin: 2px 0px 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-family: tahoma; font-size: 9pt; line-height: 20px;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div align="center"><p><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/seshanbe/dore%2041/photo_2017-05-23_18-41-27.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></p></div></div></div></div></div> text/html 2017-05-23T09:46:31+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/841 <div align="center"><p><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span></span></b></font><br><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">روز سه‌شنبه 1396/3/2 هفتمین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه</span>&nbsp;<font color="#FF0000"> </font><font color="#FF0000"><span dir="RTL"></span></font></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#FF0000"><span dir="RTL"><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL"><font size="2"><b><font color="#ff0000">" </font></b></font></span></span></span></b></font></span></font></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#FF0000"><span dir="RTL"><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL"><font size="2"><b><font color="#ff0000"><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#ff0000"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">الهام از رمضان</font></font></span></span></b></font> "</font></b></font></span></span></span></b></font></span></font> <span dir="RTL">با استادی آقای ارسلان و نگهبانی موقت آقای امیر هوشنگ دبیری آقای یدالله رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</span>.</span></span></b></font></p><p><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/seshanbe/dore%2041/photo_2017-05-23_18-41-06.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></span></span></b></font></p></div> text/html 2017-05-23T01:22:30+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/840 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#ff0000">(به نام قدرت مطلق الله)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3333ff">دهمین جلسه از دوره سی ودوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی خانم زهرا نگهبانی خانم مینا و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه </font><font color="#ff0000">" الهام از رمضان "</font><font color="#3333ff"> در مورخ 96/2/31 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/IMG_20170523_100342%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-22T04:27:30+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی متن سی دی سرنوشت از مهندس دژاکام http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/839 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><strong><span dir="RTL" style="font-weight: normal;" lang="AR-SA">وقتی درون یک سلول، این‌قدر نظم و نظام حاکم است و اگر از صراط مستقیم خارج شود، یقه آن را می‌گیرند و در تمام قسمت‌های بدن همین قانون حاکم است، شما فکر می‌کنید در جوامع بشری، سیستم طبیعت حساب‌ وکتاب ندارد! پس سرنوشت‌ها با خواست افراد رقم‌زده می‌شود. حرکت ما در هستی</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-weight: normal;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">مثل دایره است. انگار که ما روی این دایره می‌چرخیم مثل‌اینکه سوار یک خودرو باشیم و دور یک فلکه بچرخیم وقتی در حال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">چرخش هستیم آنجا یک چاه می‌کنیم و یا مانع می‌گذاریم پشت سرمان و فکر می‌کنیم تمام شد و رفت؛ اما ما در دایره یک دور می‌زنیم و دوباره می‌رسیم به همان چاه یا مانع</span></span></strong></font></b></font><font size="2" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-weight: normal;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></span></strong></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/photo_2017-05-22_07-18-40%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-05-21T09:07:47+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/835 <p align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span></span><br></b></font></p><p><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">روز یکشنبه 1396/2/31 هشتمین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;</span></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#ff0000">"</font><font color="#3333ff"> </font><font color="#ff0000">الهام از رمضان "</font></b></font> <span dir="RTL">با استادی آقای ابوالفضل و نگهبانی آقای رمضان مرسلی دبیری آقای ارسلان رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</span>.</span></span></b></font></p><p align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/ikshanbe/dore22/photo_2017-05-21_18-25-56%20%28Copy%29.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"></span></span></b></font></p><p><font color="#000099"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></span></b></font></p> text/html 2017-05-21T08:18:57+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از لژیون های " William White http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/834 <div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#000099">به نام قدرت مطلق الله<br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2">روز یکشنبه مورخ &nbsp;1396/2/31 رأس ساعت 15:45&nbsp;</font></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br>لژیونهای&nbsp;<font color="#FF0000">درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت)</font>&nbsp;در نمایندگی حکیم هیدجی برگزار گردید<br><br></font></span></font></b><br><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/william%20white/ze2e_etiyadsigar201%20%282%29%20%28Copy%29.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"></div>