کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 1 مهر 1399 ساعت 14:39 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 

سومین جلسه از دوره ی چهل و دوم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی ) با دستور جلسه ی (صورت مسئله اعتیاد )با استادی مرزبان محترم همسفر خانم فاطمه وبا نگهبانی همسفر خانم نسرین وبا دبیری همسفر خانم پروانه در روز یکشنبه مورخ 99/6/31 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

دومین جلسه از دوره ی چهل و دوم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (کتاب چهارده مقاله ) با استادی کمک راهنمای محترم همسفر خانم مریم وبا نگهبانی همسفر خانم نسرین وبا دبیری همسفر خانم پروانه در روز یکشنبه مورخ 99/6/23 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 21:49 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 
اولین جلسه از دوره ی چهل و دوم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی( عدالت،آیا همه افراد در کنگره باهم برابرند ) با استادی دستیار دیدبان محترم خانم ناهید وبا نگهبانی خانم نسرین وبا دبیری خانم پروانه در روز یکشنبه مورخ 99/6/16 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. در ادامه با حضور دستیار دیده بان همسفران همسفر ناهید از اسیستانت سابق قدر دانی و مراسم پیمان اسیستانت جدید انجام شد. 

 


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران روز پنج شنبه و گزارش تولد، دستور جلسات هفتگی، مناسبت ها،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 6 شهریور 1399 ساعت 16:58 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 

چهاردهمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (قضاوت و جهالت ) با استادی همسفر سمیه وبا نگهبانی موقت همسفر سمیه وبا دبیری موقت همسفر نسرین در روزیکشنبه مورخ 99/6/2راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 12:18 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
 
سیزدهمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران  (نمایندگی حکیم هیدجی )  با دستور جلسه ی (وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من )با استادی کمک راهنما همسفر فاطمه وبا نگهبانی همسفر عذرا و با دبیری همسفر سمیه در روز یکشنبه مورخ 99/5/26 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 12:35 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به‌ نام قدرت مطلق الله 
دوازدهمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (کار،تحصیل،قدرت) با استادی همسفر فاطمه و با نگهبانی همسفر عذرا و با دبیری همسفر سمیه در روز یکشنبه مورخ 99/5/12راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 9 مرداد 1399 ساعت 11:44 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (از فرمانبرداری تافرماندهی ) با استادی کمک راهنما همسفر شهلا وبا نگهبانی همسفر عذرا و با دبیری همسفر سمیه درروز یکشنبه مورخ 99/5/5راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 21:40 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
 
دهمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من )با استادی همسفر صغری وبانگهبانی موقت همسفر سمیه وبا دبیری موقت همسفر نسرین در تاریخ 99/4/29راس ساعت 17/00آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 21:36 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله 

نهمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (تخریب های شیشه ودرمان آن با متد دی اس تی)با استادی همسفر نسرین وبا نگهبانی همسفر عذرا وبا دبیری همسفر سمیه در تاریخ 99/4/22راس ساعت 17:00آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روز یکشنبه
چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:55 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

هفتمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (نمایندگی حکیم هیدجی )با دستور جلسه ی (حرمت کنگره ۶۰وچرا رابطه مالی وکاری درکنگره ممنوع می باشد ) با استادی همسفر پروانه وبا نگهبانی همسفر عذرا وبا دبیری همسفر سمیه در تاریخ 99/4/8راس ساعت  17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه
پنجشنبه 1 اسفند 1398 ساعت 12:25 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
چهارمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی » با دستور جلسه ی { وظایف رهجو و راهنما } با استادی  اسیستانت محترم همسفر فاطمه و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/27 راس ساعت 17:00  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه
چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 14:57 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
سومین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی » با دستور جلسه ی { وادی ششم و تاثیر آن بر روی من } با استادی همسفر سمیه و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/20 راس ساعت 17:00  آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه
چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 23:03 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
دومین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی » با دستور جلسه ی { اوتی } با استادی همسفر اکرم و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/13 راس ساعت 17:00  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه
چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 08:10 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
اولین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی »با دستور جلسه ی { نظم، انضباط و احترام } با استادی همسفر مریم و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/06راس ساعت 17:00  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه، کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران روز پنج شنبه و گزارش تولد،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه
دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:23 | نوشته ‌شده به دست مینا مسرور | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
چهاردهمین جلسه از دوره ی چهلم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی »با دستور جلسه ی {وادی پنجم و تاثیر آن بر روی من } با استادی همسفر مهین و با نگهبانی همسفر مریم و دبیری همسفر زهرا در تاریخ 98/10/29  راس ساعت 17:00  آغاز به کار نمود. 


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات