کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
اولین جلسه از دوره ی چهلم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی »با دستور جلسه ی "سیستم ایکس" با استادی سرکار خانم آذر آذر پور و با نگهبانی خانم مریم و دبیری خانم نسرین در تاریخ 98/7/21 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 21:25 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
 سیزدهمین جلسه از دوره ی سی و نهم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «نمایندگی حکیم هیدجی »با دستور جلسه ی" وادی اول و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم خانم مهین و با نگهبانی خانم شیوا و دبیری خانم زهرا در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۷ راس ساعت :/۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 21:37 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
دهمین جلسه از دوره ی سی ونهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران "نمایندگی حکیم هیدجی" بادستور جلسه ی "وادی چهاردهم وتأثیر آن روی من" با استادی همسفر خانم فاطمه و با نگهبانی همسفر شیوا وبا دبیری همسفر زهرا درتاریخ 98/6/24 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

دلنوشته
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 13:47 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
دلنوشته ای در قالب هفته سایت و مقاله نویسی از همسفر شیواادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دل نوشته،


لینک های مرتبط: دلنوشته و تقدیرنامه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 13:06 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
 جلسه ی نهم از سری کارگاه های آموزشی و خصوصی همسفران کنگره ۶۰ "نمایندگی حکیم هیدجی" بادستور جلسه ی "از سایت کنگره ۶۰ چگونه استفاده میکنیم و مقاله نویسی " با استادی همسفر خدیجه و نگهبانی همسفر شیوا و دبیری همسفر زهرا در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۰راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 23:29 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
جلسه ی هفتم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 "نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه ی "وادی سیزدهم وتأثیر آن روی من" با استادی خانم فاطمه وبا نگهبانی خانم شیوا وبا دبیری خانم خدیجه در تاریخ ۹۸/۵/۲۷راس ساعت ۱۷:۰۰شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 14:40 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
 جلسه ی ششم از سری کارگاه های آموزشی و خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه (کار ،تحصیل ،قدرت ) با استادی خانم آرزو و با نگهبانی خانم شیوا و با دبیری خانم خدیجه در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود. 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 20:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله  
جلسه ی سوم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی همسفران کنگره ۶۰ "نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" با استادی سرکار خانم فاطمه و نگهبانی خانم شیوا و دبیری خانم خدیجه در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳راس ساعت :/۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 17:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله  
جلسه ی هشتم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی همسفران کنگره ۶۰ "نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه "الهام از رمضان" با استادی سرکار خانم مریم و نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم مریم در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۷راس ساعت :/۱۷ با حضور گرم اعضای شهرداری و شورا شهرستان هیدج و ابهر برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی ویژه همسفران روز یکشنبه (جشن هفته راهنما )
پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 09:13 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
 سومین جلسه از دوره ی سی ‌هشتم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " جشن هفته راهنما " با استادی اسیسانت محترم همسفر اکرم و نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری همسفرشیوا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ راس ساعت ۱۷:۰ آغاز به کار نمود و در ادامه هفته راهنما را جشن گرفتیم. 
ادامه مطلب


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 23:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
 اولین جلسه از دوره ی سی ‌هشتم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " وظایف راهنما و رهجو " با استادی خانم مریم و نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم شیوا در روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۲۹ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

کارگاه اموزشی خصوصی کنگره۶۰ ویژه همسفران روزهای یکشنبه
پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 00:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله 
نهمین جلسه از دوره سی و هفتم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران کنگره ۶۰  "نمایندگی حکیم هیدجی"  با دستور جلسه «ازدواج » با استادی خانم فاطمه و با نگهبانی خانم خانم رقیه و با دبیری خانم صغری در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳راس ساعت ۱۷اغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران روز یکشنبه
چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 07:23 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
 بنام قدرت مطلق الله
 هشتمین جلسه از دوره ی سی و هفتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران "نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه”‌جهان بینی در ورزش ” با استادی خانم شهلا و با نگهبانی خانم رقیه و با دبیری خانم رقیه در تاریخ۹۷/۱۰/۹ راس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران روز یکشتبه
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 19:06 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
 هفتمین جلسه از دوره سی و هفتم از سری کارگاه های آموزشی و خصوصی همسفران کنگره ۶۰ "نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه ی" جشن همسفر" با استادی اسیستنت محترم خانم اکرم و با نگهبانی خانم رقیه و با دبیری خانم رقیه در تاریخ۹۷/۱۰/۲راس ساعت ۱۷:۰۰اغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه،


لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران روز یکشنبه
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 22:34 | نوشته ‌شده به دست همسفر شیوا | ( نظرات )
 بنام قدرت مطلق الله 
ششمین جلسه از دوره ی سی و هفتم از  سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران" نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه”‌وادی چهارم و تاثیر آن روی من” با استادی خانم مهین و با نگهبانی خانم رقیه و با دبیری خانم رقیه در تاریخ ۹۷/۹/۲۵ راس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای یکشنبه، همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: