کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

سومین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن ) " با استادی کمک راهنمای محترم آقای سعید و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی ، روز سه شنبه مورخ 97/03/22 راس ساعت ۱۷:۳۰ آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 17:39 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دومین جلسه از دوره ی چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی "  با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام" با استادی آقای یدالله و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی در روز سه شنبه مورخه 97/03/15 راس ساعت17:30 آغاز بکار نمود .

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
چهارشنبه 9 خرداد 1397 ساعت 21:49 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
اولین جلسه از دوره ی چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی "  با دستور جلسه " کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر و تصاویر آن" با استادی آقای محمد و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی در روز سه شنبه مورخه 97/03/08 راس ساعت17:30 آغاز بکار نمود .


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 22:31 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دهمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ لژیون زنجان"پارک ملت" با دستور جلسه "کتاب عبور از منطقه60درجه و تصاویر آن" با استادی کمک راهنما محترم آقای عباس و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای اسماعیل در روز جمعه مورخه 97/03/04 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 22:43 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دهمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ لژیون زنجان"پارک ملت" با دستور جلسه "وادی نهم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنما محترم آقای احسان و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای اسماعیل در روز جمعه مورخه 97/2/25 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 21:45 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
سیزدهمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " الهام از رمضان" با استادی آقای مهدی و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۲/25 را ساعت17:00اغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 22:53 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
نهمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران زنجان" در پارک ملت" با دستور جلسه "الهام از رمضان" با استادی کمک راهنما محترم آقای سینا و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای اسماعیل در روز جمعه مورخه 97/2/21 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی مسافران روزهای سه شنبه
جمعه 21 اردیبهشت 1397 ساعت 22:27 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"

دوازدهمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " هفته راهنما " با استادی آقای جعفر و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۲/18 را ساعت17:00اغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی مسافران لژیون زنجان روزهای جمعه
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 15:08 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
هفتمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران زنجان" در پارک ملت" با دستور جلسه "چگونه در کنگره60 قدردانی کنیم" با استادی اقای کمک راهنما محترم آقای احمد و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای محسن در روز جمعه مورخه 97/2/7 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی سه‌شنبه کنگره60
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 14:27 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دهمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 " نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه "جهان بینی یک،دو" با استادی کمک راهنما محترم آقای بهمن و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه  به مورخ 97/2/4 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 12:11 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"

ششمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران زنجان" در پارک ملت" با دستور جلسه "جهان بینی یکم و دوم" با استادی اقای ابراهیم و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای محسن در روز جمعه مورخه 97/01/31 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 11:28 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
نهمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 " نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه "وادی هشتم" با استادی کمک راهنما محترم آقای احمد و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه  به مورخ 97/1/28 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
پنجشنبه 23 فروردین 1397 ساعت 11:54 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"

هشتمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 " نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه دانایی , دانایی موثر و سواد" با استادی کمک راهنما محترم آقای سعید و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای حافظ در روز سه شنبه  به مورخ 97/1/21 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 20:07 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"

پنجمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 " نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه " هفته دیده بان" با استادی کمک راهنما محترم آقای رضا و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای حافظ در روز سه شنبه اغاز به کار نمود


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 17:12 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"

چهارمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 " نمایندگی حکیم هیدجی" با دستور جلسه " هفته درختکاری" با استادی کمک راهنما محترم آقای مجید و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای حافظ در روز سه شنبه  مورخه 96/12/08 راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: