لژیون اموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره60شهرستان زنجان
شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 14:14 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"


دهمین جلسه از دوره چهارم لژیون آموزشی مسافران و همسفران کنگره ۶۰ زنجان با دستور جلسه چگونه از سایت کنگره60استفاده میکنم(مقاله نویسی) با استادی کمک راهنما محترم آقای سینا و نگهبانی آقای فریدون و دبیری آقای بهزاد روز پنجشنبه مورخ 97/06/08راس ساعت ۱۷ در شهرستان زنجان بهارستان باران ۱ خیابان بهار پنج غربی روبروی پارک آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
لژیون اموزشی خصوصی مسافران کنگره60شهرستان زنجان
شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 13:43 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

اولین جلسه از دوره چهارم لژیون آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ زنجان با دستور جلسه قضاوت،جهالت  با استادی کمک راهنمای محترم آقای احسان و نگهبانی آقای سلیم و دبیری اقای حمید روز سه شنبه مورخ 97/6/6 راس ساعت ۱۷ در شهرستان زنجان بهارستان باران ۱ خیابان بهار پنج غربی روبروی پارک آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 5 مرداد 1397 ساعت 23:00 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

نهمین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" با استادی آقای امیر هوشنگ و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای بهرام ، روز سه شنبه مورخ 97/04/03 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 29 تیر 1397 ساعت 17:45 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

هشتمین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است" با استادی آقای علی رضا و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای بهرام ، روز سه شنبه مورخ 97/03/26 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 22 تیر 1397 ساعت 22:56 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

هفمین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST" با استادی کمک راهنما محترم آقای ناصر و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی ، روز سه شنبه مورخ 97/03/19 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 15 تیر 1397 ساعت 22:36 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

ششمین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه آداب معاشرت , ادب و بی ادبی ,تعادل و بی تعادلی" با استادی آقای اسماعیل و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای بهرام ، روز سه شنبه مورخ 97/03/12 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 8 تیر 1397 ساعت 17:06 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

پنجمین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه وادی دهم و تاثیر آن بر روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای علی و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی ، روز سه شنبه مورخ 97/03/05 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق الله"

سومین جلسه از دوره چهل و پنجم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن ) " با استادی کمک راهنمای محترم آقای سعید و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی ، روز سه شنبه مورخ 97/03/22 راس ساعت ۱۷:۳۰ آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 17:39 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دومین جلسه از دوره ی چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی "  با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام" با استادی آقای یدالله و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی در روز سه شنبه مورخه 97/03/15 راس ساعت17:30 آغاز بکار نمود .

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
چهارشنبه 9 خرداد 1397 ساعت 21:49 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
اولین جلسه از دوره ی چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی "  با دستور جلسه " کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر و تصاویر آن" با استادی آقای محمد و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای علی در روز سه شنبه مورخه 97/03/08 راس ساعت17:30 آغاز بکار نمود .


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 22:31 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دهمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ لژیون زنجان"پارک ملت" با دستور جلسه "کتاب عبور از منطقه60درجه و تصاویر آن" با استادی کمک راهنما محترم آقای عباس و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای اسماعیل در روز جمعه مورخه 97/03/04 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 22:43 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
دهمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ لژیون زنجان"پارک ملت" با دستور جلسه "وادی نهم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنما محترم آقای احسان و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای اسماعیل در روز جمعه مورخه 97/2/25 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 21:45 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
سیزدهمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " الهام از رمضان" با استادی آقای مهدی و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۲/25 را ساعت17:00اغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 22:53 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"
نهمین جلسه از دوره ی سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران زنجان" در پارک ملت" با دستور جلسه "الهام از رمضان" با استادی کمک راهنما محترم آقای سینا و نگهبانی آقای صادق و دبیری آقای اسماعیل در روز جمعه مورخه 97/2/21 راس ساعت9:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
کارگاه اموزشی خصوصی مسافران روزهای سه شنبه
جمعه 21 اردیبهشت 1397 ساعت 22:27 | نوشته ‌شده به دست بهزاد حاتمی | ( نظرات )
" بسم الله الرحمن الرحیم"

دوازدهمین جلسه از دوره ی چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " هفته راهنما " با استادی آقای جعفر و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای مهدی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۲/18 را ساعت17:00اغاز به کار نمود.
ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: