کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 19:06 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره ی پنجاه و یکم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ ویژه مسافران و همسفران " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " مسئولیت و ظرفیت (قبله گم کردن) " با استادی آقای عباس و نگهبانی آقای حبیب و دبیری آقای سعید در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۲/۱۹ راس ساعت ۱۷:۰۰آغاز بکار نمود و در ادامه پنجمین سال رهایی و آزاد مردی مسافر مجید را جشن گرفتیم.
خلاصه سخنان استاد :
قبل از همه چیزفرارسیدن ماپرخیربرکت رمضان روبه همه ی عزیزان تبریک عرض میکنم امیدوارم همه ی عزیزان دراین ماه به خواسته ی قلبی خودشان برسند ..درمورددستورجلسه ظرفیت مسئولیت قبله گم کردن هست.که من دوازد سیزده ساله توکنگره هستم این دستورجلسه اصلا عوض نشدبه دلیل اینکه کنگر60 ساختاری هست که ازروزاول بامسئولیت اغازمیشه کارش وهرکس مسئول کارهای خودش هست.ازتازواردین توجیهی بعداون سفرشروع میشه هرکس مسئول کارهای خودش هست , مرتب سفرکندشربت به موقع بخوردبه موقع بخوابدبه موقع بیدارشودوالی اخر.وهرکس مسئول کاری میشودبایدجواب گوی کارهای خودش باشدوکارهای خودشوبه درستی انجام دهدوتابه جایگاهای بالاتری برسد. وظرفیت هم همه مون میدونیم ازاگاهی وظرف وجودی ماشروع میشودویاشعوروگنجایش مانسبت به کارهای که انجام خواهیم داد. قبله مون هم که مشخصه همه ی مسلمانهایک قبله داریم وبه یک قبله نمازمیخوانیم عبادت میکنیم زمانی شخص میتونه قبله شوگم کنه که ندونه به کدوم سمت بایدعبادت کنه که هیچ اطلاعاتی ازموقعیت جغرافیای اون منطقه داشته باشه وندونه کجای این عالم هست یاوجودداردومصداق بارز ماهاهست من اگربه عنوان مصرف کنندهستم وهدفی دارم وهدفم درمان اعتیاد هست ومسئولیتی به من دادمیشودبایدظرفیت وگنجایش خودموببرم بالایعنی یک رابطی تنگاتنگی بین این دوتاهست شمامسئولیت روبه درستی انجام میدهید وظرفیتت بالامیرود واگاهی وگنجایش انسان بالا میرود.هرچقدراگاهی بالا میرود آماده میشویم برای مسئولیت های بالاتری وبزرگتری به همین دلیل اگرکسانی که هدفمندهستند در کنگر60هدف دارند قبله دارند وهرلحظه ارتقاع پیدامیکنند واگاهی ودانایشون بالاتر میرود وهمه ی مسئولیت های که توگنکر60 هستند بسیاربسیارظریف هستند وخیلی اهمیت دارند. امایک جای روکه بنده مسئولیت مرزبانی, کمک راهنمایی, نشریات وایجنتی روکه توکنگر ه به عهدداشتم هرکدام ازمسئولیت ها اهمیت وارزش خاصی درکنگره داردولی یکی ازمسئولیت هاخیلی ارزشمندهست اونم سفراول هست چون اگه اون مرزبان اون راهنما همه ی عزیزان که توکنگر60 مسئولیت دارند ازسفراول شروع شدچون سفراولی مسئولیت پذیر باشدکارهای خودش را به موقع انجام دهدبه موقع درلژیون حضورداشته باشدتکالیف ومسئولیت های که واگذارمیشودخوب انجام دهدبه جایگاهای بالاتری میرسد. برعکس کسی که درسفراول نتواند درست سفرکند نمیتواند به جایگاهای بالاتری برسدبنابراین تمام هست و نیست کنگر60 ازسفراول شروع میشود.  کسی که به حرف راهنماگوش میکند سفرخوبی دارد در آیندمسئولیت های بالاتر بهش محول میشه وبه جایگاهای بالاتر دست پیدامیکند ودرضمن بزرگ های کنگره۶۰ همون کوچک های کنگر60 بودند و  کارهای خودشون  رو مرتب انجام دادند وبه جایگاهای بالاتری دست یافتند وبه خوبی خدمت میکنند ودراخراین دستورجلسه باتولد آقامجید جور دراومد ,آقامجید یکی روزی مثل این تازواردها اومد تو کنگره وسفر خودش رو شروع کرد. یک فرمانبردارخوبی بوددرست سفرکردبه رهایی رسیدودرمرزبانی خدمت کردبه نحو احسن بعداون راهنماشدمسئول اوتی شدوخوب ازمسئولیت خودبراومدوالانم درکناراقابهمن مسئول لژیون قیدارهست. ظرفیت وپتانسل خودشو بالابردواماده ست در رده بالاتری خدمت کند. من خیلی دوستش دارم خیلی با ادب وپرانرژی هست امیدوارم به خواسته  قلبیش برسد واین روزقشنگوبه همه ی عزیزان تبریک عرض میکنم.

در ادامه پنجمین سال رهایی و آزاد مردی مسافر مجید را جشن گرفتیماعلام سفر مسافر مجید :
 بیش از ۱۲ سال تخریب آنتیک مصرف تریاک ده ماه  و یک روز سفر اول به روش dst  با داروی ot درمان شده ام ,  رشته ورزشی شنا فوتسال راهنما جناب آقای عباس رجبی , رهایی ۵ سال و دو روز

 

آرزوی مسافر مجید 
آرزو دارم همیشه تو جمع با محبت و صمیمی کنگره ۶۰ حضور داشته باشم خلاصه سخنان مسافر مجید:
قبل ازهمه چیز خداروشاکرم که درکنگر۶۰ حضوردارم , ازراهنمای عزیزم آقای رجبی تشکرمیکنم هرچی دارم ازایشون هست ویک خسته نباشیدبه خانوم اکرم اسیسنت شعبه حکیم هیدجی وشادباش وتبریک عرض میکنم خدمت سرکارخانوم فاطمه اسیسنت جدیدشعبه امیدوارم موفق پیروزباشند.  امااگربخواهم صحبت کنم شش سال پیش واردکنگره شدم باحال بسیارخراب یعنی الان دارم به اون روزافکرمیکنم خودم وحشت دارم چون حالم خیلی خراب بود. سی پنج روز بودسفر میکردم که عباس آقاطوری برجکمو زدکه نمیدونستم چطوری برم سرکارم , معدن مشغول بودم تاساعت دوشب رفتم فکرکردم چکارکنم چطوری برم باز موادبزنم ولی خداوندکمک کرد یک مهر و محبت به دلم نشست وازهمان روزشروع کردم وظایف خودمودرست انجام بدم.


 اولین وظیفه ی من همون خوردن به موقع اوتی به موقع خوابیدن بلندشدن نوشتن سی دی حضوردرلژیون وازهمون روزاستارت من زده شدوخداروشکرمیکنم ودوستان سفراولی اونایی که ازراه دورمیان دقت کنیدبخداازقیدارکه درمیامدیم ماشینمون دوگانه بودفقط فکراین بودیم تاگازماشین ماروبه اینجابرسونه حتی مسافرهم میزدیم توراه سفرخیلی سختی داشتم ولی بازشاکرم که تونستم به رهایی برسم .توروستای پنجاه خانواری مامستجربودیم یعنی وضعیت زندگی وخیم داشتیم وتفکرات افیونی داشتم. بنده هرچی دارم ازکنگر60 دارم اومدم آموزش گرفتم وتوانستم ازتفکرات افیونی فاصله بگیرم.مسئولیت دادند و روزبه روزترقی کردم خداروشکرمیکنم درکنارآقای خدامی یک دوره ی مرزبانی داشتم توانستم ازعهدی مسئولیتم بربیام وازاقای خدامی وجناب مهندس عزیزوخانواده ی محترمشان تقدیرتشکرمیکنم هرچی دارم آموزشهای ناب کنگره۶۰ وراهنمای عزیزم دارم وتشکرمیکنم ازهمسفرعزیزم اگه ایشون نبودنمیتوانستم درست سفربکنم یا درگنکره به حال خوب برسم تشکرمیکنم ازتمامی عزیزان که درکنگر60 خدمت میکنن دست همه ی عزیزان روبه گرمی میفشارم همتونودوست دارم ممنون.

دریافت نشان پنج سال رهایی برنز مسافر مجید از کمک راهنما آقای عباساهدای دسته گل از طرف کنگره به همسفر سمیه

کادوی آقای مهندس دژاکام به مسافر مجید

خدمتگزاران طبخ افطاری نمایندگی حکیم هیدجیundefined
مرزبان کشیک : مسافر هاشم


مهماندار : مسافر محمد


نگهبان نظم : مسافر رضا 


میکروفن گردان : مسافر حسین


میکروفن گردان همسفران : همسفر مهیا


عکاس : مسافر علیرضا


پارکبان : مسافر نادر


تایپ : مسافر محمد 

لژیون خدمتگزار : لژیون هجدهم

تنظیم گزارش : مسافر امیر از لژیون 11

وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران روز پنج شنبه، تولد ها، مناسبت ها،


لینک های مرتبط: روزهای پنجشنبه، تولدها،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
منصور مسافر پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 07:42
تبریک مجدد به مجید عزیز،برقرار باشید وسیز
حسن صفری چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 03:50
تبریک به عباس اقا واقا مجید دوست داشتنی وخانواده محترم.
مینا همسفر علی (لژیون زنجان) سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 22:15
آنچه باور است محبت است.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی خدمتگذاران صدیق کنگره ۶۰.سمیه عزیزم و جناب آقای نادی شهد شیرین پنجمین سال رهایتان گوارای وجود نازنینتان.جناب رجبی و خانم نوری عزیز خدا قوت.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic