کارآگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی اول
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 21:13 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره شصت و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی اول و تأثیر آن روی من، در روز چهارشنبه 97/07/04 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر سلوا راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


لژیون آموزشی عمومی مسافران و همسفران زنجان
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 21:02 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره چهارم لژیون آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره ۶۰ شهرستان زنجان ، با دستور جلسه وادی اول و تاثیر آن روی من ، با استادی مسافر حمید و نگهبانی مسافر صمد و دبیری مسافر فریدون روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۷/۵ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون زنجان،


لژیون آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 زنجان
چهارشنبه 4 مهر 1397 ساعت 21:52 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره اول لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان زنجان ، با دستور جلسه " صورت مسئله اعتیاد " با استادی مسافر حمید و نگهبانی مسافر سلیم و دبیری مسافر بهزاد ، روز سه شنبه مورخ ۹۷/۷/۳ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون زنجان،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه
دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 20:52 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره بیست و هفتم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ، نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه " صورت مسئله اعتیاد " با استادی مسافر محمود و نگهبانی مسافر فرامرز و دبیری مسافر قنبر روز یکشنبه مورخ ۹۷/۷/۱ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه،


لژیون آموزشی ویژه مسافران کنگره 60 شهرستان قیدار
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 13:48 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
دوازدهمین جلسه از دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ "لژیون قیدار"با دستور جلسه "صورت مسئله ی اعتیاد " با استادی آقای مظاهر و با نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای ذبیح اله در مورخ ۹۷/۶/۳۰ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده شهر قیدار شروع به کار نمود .


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 13:07 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
شانردهمین جلسه از دوره ی چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " وادی چهاردهم و تاثیر آن بر روی من " با استادی آقای بهرام و نگهبانی آقای شمسعلی و دبیری آقای علیرضا در روز سه شنبه مورخه 97/6/27 راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه،


لینک های مرتبط: روزهای سه شنبه،

لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان قیدار
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 07:31 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق(الله)
یازدهمین جلسه از دوره اول سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰" لژیون قیدار "با دستور جلسه ی" وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" ،با استادی آقای علی و با نگهبانی آقای مجید و با دبیری آقای ذبیح اله در مورخ ۹۷/۶/۲۳راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل پارک خانواده ی شهر قیدار شروع به کار نمود.


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

لژیون آموزشی عمومی زنجان با حضور دیده بان محترم آقای خدامی
جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 22:43 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره چهارم لژیون آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره ۶۰ شهرستان زنجان با دستور جلسه وادی چهاردهم تاثیر آن روی من ، با استادی مسافر عباس و نگهبانی مسافر صمد و دبیری مسافر فریدون روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون زنجان،


گزارش ورزش در پارک پروین اعتصامی نمایندگی حکیم هیدجی
جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 11:57 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

گزارش ورزشی در پارک پروین اعتصامی
 با حضور دیده بان محترم آقای خدامی


ورزش و نرمش صبحگاهی


ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای جمعه،

رهایی
جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 11:54 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

رها یافتگان مورخه 97/6/21 شعبه نمایندگی حکیم هیدجی

رهایی مسافر سعید از لژیون دهم با راهنمایی آقای احمد

رهایی مسافر فردین از لژیون نهم با راهنمایی علی آقا

رهایی مسافر حسین از لژیون نهم با راهنمایی علی آقاادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه
جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 11:45 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره ی چهل و نهم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " وادی چهاردهم، عشق و محبت " با استادی آقای علی و نگهبانی آقای حافظ و دبیری آقای حسین در روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۱۷:۰۰آغاز بکار نمود.ادامه مطلب

لینک های مرتبط: روزهای پنجشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60
پنجشنبه 22 شهریور 1397 ساعت 13:32 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )
(به نام قدرت مطلق الله)

هفتمین جلسه از دوره سی و ششم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی  همسفران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی اسیستانت  محترم خانم اکرم و نگهبانی خانم مهین و دبیری خانم  رقیه با دستور جلسه "هفته ایجنت،اسیستنت و مرزبان" در مورخ 97/6/18 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه، مناسبت ها،


لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان زنجان
چهارشنبه 21 شهریور 1397 ساعت 22:56 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره اول لژیون آموزشی مسافران کنگره ۶۰ شهرستان زنجان با استادی مسافر صادق و نگهبانی مسافر سلیم و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان ، روز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۰ راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون زنجان،


کارگاه اموزشی خصوصی مسافران روزهای سه شنبه
سه شنبه 20 شهریور 1397 ساعت 18:36 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )
پانزدهمین جلسه از دوره ی چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه " نمایندگی حکیم هیدجی " با دستور جلسه " هفته ایجنت ، اسیستنت و مرزبان "  ا استادی آقای علی و نگهبانی آقای شمسعلی و دبیری آقای علیرضا در روز سه شنبه مورخه 97/6/20 راس ساعت 17:00 آغاز کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه،


لینک های مرتبط: روزهای سه شنبه،

مراسن تقدیر از ایجنت و مرزبانان نماینگی حکیم هیدجی
دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت 23:11 | نوشته ‌شده به دست علی محسنی | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره بیست و ششم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ، نمایندگی حکیم هیدجی ، با دستور جلسه هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان ، با استادی دیده بان محترم مسافر علی و نگهبانی مسافر امیر حسین و دبیری مسافر حمید در مورخ ۹۷/۶/۱۸ روز یکشنبه راس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: